O metodzie...

    SOLUTION FOCUSED BRIEF THERAPY - NA PRZEKÓR PRZYZWYCZAJENIOM I SCHEMATOM

Głównymi założycielami i osią tego modelu terapii byli i są do dzisiaj STEVE DE SHAZER i INSOO KIM BERG. Angielska nazwa w tłumaczeniu na język polski brzmi: Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Korzenie tej terapii siegają sposobu myślenia o pacjentach i ich leczeniu Miltona Eriksona. Jak mówią jednak sami jej twórcy,
głównymi konstruktorami tego modelu są....ich klienci, od których twórcy SFBT uczyli się tego co działa!
Na początek warte podkreślenia jest, że celem SFBT nie jest samo "rozwiazanie problemu". Klient wspólnie z terapeutą pracuje nad budowaniem, jak najbardziej optymalnego stanu który zmieni na lepsze sytuację w której się on znalazł. Czas trwania terapii nie jest sciśle określony, jednak jak sama nazwa na to wskazuje, terapeuta tak pracuje z klientem aby czas trwania terapii był jak najkrótszy.
Kierunek pracy determinuje to co pacjent uważa za najważniejsze dla niego. To właśnie pacjent jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postepy w terapii, a także decyduje w jakim momencie nalezy terapię skończyć.
Mówiąc o TSR trzeba wspomnieć o tak zwanej filozofii centralnej. Można ją ująć w trzech głównych punktach:
1. Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO - nie naprawiaj tego.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach zakłada pewien minimalizm w działaniach pomocowych sprowadzający się do pracy nad celami, które określa przy pomocy terapeuty, sam klient. To klient ostatecznie rozstrzyga, czego potrzebuje i co jest mu pomocne.

2. Jeśli się dowiesz co DZIAŁA, rób tego więcej.
Zasada ta wskazuje, że warto powtarzać te czynności i zachowania, co do których jesteśmy przekonani, że są pomocne. Fakt, że określone działania sprawdziły się uprzednio świadczy o tym, że dana osoba, sama wie jak i co robić, czasami tylko nie jest tego w pełni świadoma.

3. Jeśli coś nie dzieła, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO.
Równie ważna jest świadomość i określenie tego, co nie działa. Wielokrotnie doświadczamy takiego przekonania w kontaktach z naszymi klientami. Istotne jest jednak, gdzie upatrujemy tego źródeł. TSR podpowiada wówczas, aby się zatrzymać, zwolnić i przyjrzeć się raz jeszcze temu dokąd i w jaki sposób zmierzamy w pracy z naszym klientem. Z jakim skutkiem? Czy działania, które podejmujemy rzeczywiście przynoszą rezultaty? Jeżeli odpowiedź jest przecząca warto zaprzestać robienia tego, co jest nieskuteczne i poszukać innego, choćby najprostszego rozwiązania, które coś zmieni w tej sytuacji, w jej kontekście.
Większość ludzi ma mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to rozwiązanie również jest skomplikowane, trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda to logicznie, ale tak nie jest. TSR podpowiada, aby nie komplikować sytuacji i zaczynać od najprostszych rozwiązań.

Niektórzy wymieniają jeszcze czwartą zasadę należącą do filozofii TSR, brzmi ona tak:
"ŻYCIE JEST PROSTE, NIE KOMPLIKUJ." :-)
"Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają."

- Milton Erikson
Kreator strony - przetestuj